Werken bij NAK

De NAK is de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen. Deze wettelijke taak wordt vervuld in opdracht en onder toezicht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Gespecialiseerde keurmeesters voeren tijdens het seizoen alle keuringen uit die bijdragen aan de hoogwaardige kwaliteit van het Nederlandse exportproduct. De NAK beschikt over een hightech laboratorium waar grootschalige nacontrole op pootaardappelen en zaaizaden wordt uitgevoerd door (moleculaire) onderzoekstechnieken toe te passen.

De NAK is door de sector en overheid gevraagd om partner te zijn voor onafhankelijke kwaliteitsborging in de akkerbouwketen. Daarnaast is en blijft het NAK-certificaat het keurmerk gebaseerd op onderscheidende kwaliteitseisen. Ook levert de NAK betrouwbare, actuele en transparante dienstverlening en informatie, en is de keuringsdienst het kenniscentrum op het gebied van kwaliteit en regelgeving voor het uitgangsmateriaal in de sector.

Je moet niét bij de NAK gaan werken als je slecht tegen verandering kunt. Je moet wél komen werken bij de NAK als je gaat voor kwaliteit, autonomie en een informele werksfeer waar je onafhankelijk je werk kunt doen.

Sigrid Bosman
Hoofd P&O
  • Kantoor in Emmeloord
  • 250 werknemers
  • 40% / 60%
  • Gem. leeftijd 49 jaar
  • Bedrijfskleding voor buitendienst
  • Thuiswerkmogelijkheden en -vergoeding

Ontwikkelen binnen de organisatie

Ontwikkeling is een belangrijk speerpunt binnen de NAK. Het is van belang dat iedere medewerker zich zowel vakinhoudelijk als persoonlijk kan (blijven) ontwikkelen. Iedereen staat zelf aan het roer van zijn of haar eigen loopbaan. Groeipaden bij de NAK staan niet vast, die creëer je zelf.

Waarom werken bij NAK

Laura van Bezouwen
Laura van Bezouwen
Beleidsmedewerker

Ik ben bij de NAK gaan werken omdat ik terug wilde naar plantgerelateerde onderwerpen. Daarnaast wilde ik graag een baan met verschillende soorten uitdagingen, kennisdeling en verbindingen leggen op allerlei niveaus.

Jeroen Knol
Jeroen Knol
Technicus

Uitdagend, dichtbij en veel variatie. Begrip in de polder.

Kars Douma
Kars Douma
Senior medewerker klantenservice, afdeling Klantenservice Logistiek

De landbouw heeft me altijd geïnteresseerd, zo ben ik ook bij de NAK terechtgekomen. Het is heerlijk om afwisselend werk te hebben en om bij te springen als ons team op de drukkerij het nodig heeft. Daarbij is het streven om de boel overzichtelijk en onder controle te houden een mooie uitdaging!

Riekjen-Anna Veltman
Riekjen-Anna Veltman
Vakspecialist laboratorium afdeling analyse

Ik ben bij de NAK begonnen als stagiaire, na deze stageperiode ben hier gaan werken als Senior analist. Tijdens mijn eerste jaar bij de NAK kwam er een vacature beschikbaar voor de functie vakspecialist. Dit leek me een leerzame uitdaging. Het fijne team van collega's en het werken aan de kwaliteit sprak mij ontzettend aan.

Frank Pijnacker
Frank Pijnacker
Regiomanager Noord-Holland

Ik ben in 1988 in dienst getreden bij de NAK, daarvoor was ik werkzaam op een akkerbouwbedrijf. Na ruim 30 jaar werkzaam als keurmeester pootaardappelen heb ik eerst als seniorkeurmeester gewerkt. Sinds 1 september 2020 ben in functie als regiomanager Noord-Holland.

Annelies Adema
Annelies Adema
Senior vakspecialist laboratorium AAO analyse

Laboratorium werkzaamheden verrichten die betekenis hebben voor de klant, daarnaast het werken in een dynamisch team. Er is ruimte voor zelf ontwikkeling en ontwikkeling van het bedrijf en geen dag is hetzelfde!

Nathasja Zenhorst
Nathasja Zenhorst
Communicatiemedewerker en vormgever, Communicatie

Ik ben al jong begonnen bij de NAK en heb mij hier verder kunnen ontwikkelen. Ik ben op het lab begonnen, waar een heel nieuwe wereld voor mij open ging. Er zit zoveel meer achter het 'alleen' poten van aardappelen en planten van zaaizaden. In mijn huidige functie krijg ik veel mee van de processen en ontwikkelingen.

Lianne de Vries-Veurman
Lianne de Vries-Veurman
Vakspecialist Zaaizaden

Via via bij de NAK terecht gekomen als tijdelijk medewerker. Dit is erg goed bevallen en daarom ook gelijk gesolliciteerd toen er een plekje vrij kwam. Het werken met levend materiaal, overdragen van kennis en verbeteren van processen spreekt me erg aan.

Banen bij NAK

Vakgebied

Wat is onze grootste uitdaging?

De grootste uitdaging van de NAK is de omwenteling naar een digitaal gestuurde organisatie. Dit betekent dat er procesgericht en -bewust gewerkt moet worden. Daarnaast speelt de continu veranderende wet-en regelgeving een belangrijkere rol. Het is van belang dat deze wet- en regelgeving vertaald wordt naar duidelijke werkinstructies, zodat de kwaliteit waar de NAK voor staat, gewaarborgd blijft.

‘De kwaliteit van Nederlands pootgoed en zaaizaad van landbouw- gewassen bevorderen, bewaken en borgen.’

NAK